Clock-Time

Mt 6: 7-15

/ 596 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A - Lời Kinh Dễ Thương

Tin mừng Mt 6: 7-15:   Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.
/ 392 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện...
/ 520 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 7-1: Qua kinh Lạy Cha, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha - một ngôn từ hết sức giản dị và thân thương, như một người con bé bỏng dành cho người cha rất nhân từ dành cho con của mình.
/ 1172 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay C - Lời Kinh Tuyệt Hảo

Tin mừng Mt 6: 7-15: Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.
/ 510 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện...
/ 758 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 7-1: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến,ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời....
/ 1130 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện...
/ 1995 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B - Lời Kinh Lạy Cha

Tin mừng Mt 6: 7-15: Hôm nay, trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói rõ : "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin...