Clock-Time

Mt 6: 1-6.16-18

/ 1830 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Lời Chúa của thánh lễ ngày hôm nay dẫn ra cho chúng ta thấy những việc làm cụ thể của Mùa Chay Thánh, đó là: thực thi công bằng, làm việc bác ái, ăn chay hãm mình và cầu nguyện. 
/ 2696 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ăn Chay Trọn Nghĩa - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:  Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy.
/ 1875 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:  Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mở đầu Mùa Chay với nghi thức xức tro trên đầu. 
/ 2079 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xức Tro Và Ăn Chay Về Tinh Thần - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Hội thánh cử hành nghi thức làm phép và xức tro để khai mạc Mùa Chay Thánh. Trong nghi lễ xức tro, Hội Thánh nhắc nhở mọi tín hữu chúng ta: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”. 
/ 2009 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy.
/ 1511 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Cầu nguyện, bố thí, ăn chay là những việc đạo đức căn bản nhất để giúp người Kitô hữu sống tâm tình sốt sắng hơn trong 40 ngày chay thánh. Thế nhưng việc thực hành những việc đạo đức ấy phải mặc lấy tâm tình từ bên trong hơn là hình thức bên ngoài. 
/ 2194 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:“Thứ Tư Lễ Tro: giữ chay và kiêng thịt” - Cụm từ này đã nên quen thuộc với chúng ta mỗi khi Mùa Chay thánh quay về. Nó không mang lại cảm giác ngán ngẩm hay mệt mỏi, nhưng là một lời mời gọi vô cùng thiết thực cho mỗi tín hữu...
/ 1363 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loại trừ men biệt phái - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:Thứ Tư Lễ Tro khai mạc mùa chay thánh. Thời gian mùa chay kéo dài 40 ngày. Trong suốt mùa chay, Giáo Hội kêu mời tất cả con cái mình biểu lộ lòng thống hối ăn năn tội lỗi...