Clock-Time

Mt 6: 25-34

/ 1948 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 1 Tết 2020 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ai trong chúng ta, ít nhiều cũng cảm nghiệm được rằng, điều quý giá nhất của con người không phải là giàu sang, phú quý hay địa vị, nhưng trước hết phải là sự bình an. Bình an cho đất nước, bình an cho gia đình và bình an cho mọi người.
/ 1247 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cuộc Trở Lại Lịch Sử - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Thánh Phaolô đã trở thành vị “Tông đồ của mọi thời đại”. Là Do thái với người Do thái, Hy lạp với người Hy lạp, là người tự do, nhưng trở thành nô lệ của mọi người để phục vụ mọi người (1 Cr 9, 19 – 21 )
/ 1494 / Suy Niệm Hằng Ngày

Phó Thác Vào Tình Thương Quan Phòng Của Thiên Chúa - Suy Niệm Mùng 1 Tết 2020

Chúa phán: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34)​
/ 1669 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 1 Tết 2019 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 25-34: Tin Mừng hôm nay giải thích cho chúng ta cặn kẻ về nguồn hạnh phúc thật sự từ đâu mà có và muốn giữ được hạnh phúc đó, ta phải làm gì! Nguồn hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng ta là đến từ Thiên Chúa - Đấng tạo thành trời đất muôn vật.
/ 3143 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 1 Tết 2018 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 6: 25-34 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng..."