Clock-Time

Mt 6:7-15

/ 1560 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Mùa Chay I (Mt 6:7-15) - GKGĐ GP Phú Cường

Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, là một mặc khải về Chúa Cha. Thiên Chúa của chúng ta không là Thiên Chúa xa vời hay nghiêm nghị, nhưng là Thiên Chúa gần gũi, thân mật đến độ chúng ta có thể gọi Ngài là Cha với tất cả trìu mến như một em bé gọi cha mình.
/ 1406 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Bài Tin mừng hôm nay diễn tả nội dung, Chúa Giê-su dẫn chúng ta đi từ cuộc sống đời thường đến chiều sâu nội tâm của con người qua phương pháp cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển… xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.