Clock-Time

Mt 7: 21.24-27

/ 2158 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khôn Ngoan Xây Nhà Trên Đá - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 7: 21. 24 – 27:    Hãy tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến tiếng tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ...

/ 1988 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nghe và thực hành - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C

Tin mừng Mt 7: 21. 24 – 27: Tin Mừng vốn không chỉ được lắng nghe cho vui tai, mà là để được thực thi; chân lý không chỉ được hiểu biết suông, mà để được thực thi; bác ái không chỉ trên môi miệng, nhưng phải được thực thi bằng những việc làm cụ thể.

/ 1789 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 21. 24 – 27: Những kẻ giả tâm thì xây dựng cuộc đời của họ trên cái lợi, lợi vật chất, tiền bạc, những cái lợi thế gian. Những người thiện tâm thì xây cuộc đời của mình trên cái nghĩa, nghĩa với người và nghĩa với đời.

/ 2716 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 21. 24 – 27: Trong chúng ta ai cũng thấy tầm quan trọng của móng nhà, móng càng cứng nhà càng vững chắc. Qua các bí tích Khai Tâm, người tín hữu được tháp nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, và được mời gọi tham dự vào công việc xây dựng Hội Thánh Chúa...
/ 2166 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống và thi hành - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 7: 21. 24 – 27: Hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải sống triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời với Ngài, đó là: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời”...