Clock-Time

Mt 7: 7-12

/ 1050 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kiên Trì Cầu Nguyện - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

Tin mừng Mt 7:7-12   Chúa Giêsu khẳng định: xin sẽ được cho, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở. Thiên Chúa luôn luôn đáp trả mong đợi của con người, nhưng không nhất thiết Ngài phải cho con người đúng điều nó muốn, vào đúng lúc và theo đúng cách con người muốn.
/ 1051 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12:  Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài luôn biết những nhu cầu của con người và luôn ban những điều tốt lành cho những kẻ kêu xin Ngài, những điều mà Ngài thấy sẽ sinh lại lợi ích cho con cái.
/ 1519 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho...
/ 833 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kiên Trì Cầu Nguyện Và Yêu Thương - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 7:7-12  Với Tin Mừng hôm nay, ta thấy điểm nhất hay nổi bật là: Tình thương của Thiên Chúa, tình thương đó được thể hiện như một tấm lòng của người cha độ lượng luôn lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con cái mình.