Clock-Time

Mt 7:15-20

/ 1576 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (Mt 7:15-20) - Giuse Đức Quang

Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta phải cẩn thận trước các tiên tri giả, hay cụ thể hơn là cẩn thận trước những lời nói và hành động với hình thức bề ngoài có vẻ tốt lành, trong khi thực chất bên trong lại chứa đựng toàn sự gian ác và dối trá.
/ 1421 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (Mt 7:15-20) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với chúng ta, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Điều này có thể được hiểu là bất kỳ ai chủ động đánh lừa người khác dưới chiêu bài làm điều tốt đều là ngôn sứ giả. Một người có thể vô tình làm điều này, nhưng thông thường, kẻ đóng vai sói đội lốt cừu làm vậy vì mục đích vụ lợi ích kỷ. Mục tiêu của ngôn sứ giả là vì lợi ích ích kỷ của bản thân mà không quan tâm đến thiệt hại gây ra cho người khác.
/ 1248 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XII Thường Niên

Mátthêu tập họp lại ở đây những câu diễn tả về cây trái có lẽ đã được Chúa nói trong nhiều trường hợp khác nhau. Chẳng hạn, ta ghi nhận sự tương ứng với dụ ngôn cây nho trong Tin mừng thánh Gioan 15,6... mà ông nhấn mạnh tới sự liên kết với thân cây để được sống và sinh hoa kết trái.