Clock-Time

Mt 8: 18-22

/ 1836 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên B - Chọn Lựa Của Mỗi Người Chúng Ta

Tin Mừng Mt 8: 18-22: Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong phần III của Tin Mừng Matthêu với chủ đề ; Rao giảng Nước Trời. Phần này gồm những lời trình thuật về các hoạt động của Chúa Giêsu khi Ngài loan báo Tin Mừng. Ngài đã dùng chính quyền năng và tình thương của Ngài mà làm chứng rằng: Nước Trời đã đến và đang hiện diện giữa trần thế này...

/ 1042 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 8: 18-22 Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su đòi hỏi các môn đệ theo người phải có tinh thần từ bỏ.

/ 1524 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên B - Chọn Lựa Ưu Tiên

Tin Mừng Mt 8: 18-22 Đức Giêsu đã không chấp nhận thái độ đó và nói: "Anh hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".