Clock-Time

Mt 8: 5-17

/ 1961 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên B - Đức Tin Và Hành Động

Tin Mừng Mt 8: 5-17: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài..."

/ 1435 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 5-17: Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây, sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời...
/ 1723 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên A - Lòng tin của đại đội trưởng

Tin Mừng Mt 8: 5-17: Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy Chúa Giêsu thật là Đấng đầy tình yêu thương. Sau khi làm phép lạ cho một người Do thái bị khai trừ do mắc bệnh phong cùi. Ngài đã dành phép lạ kế tiếp cho một người dân ngoại...
/ 1203 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 5-17: Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây, sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời...