Clock-Time

Mt 8:5-11

/ 1370 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 8: 5-11 Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện Đức Giêsu chữa lành bệnh cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng, để trình bày về sứ vụ cứu thế của Đức Ki-tô cho cả những lương dân có lòng tin nữa.

/ 1199 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Lòng Tin Mãnh Liệt - Suy niệm thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 8: 5-11 Tin Mừng hôm nay kể về viên sĩ quan, người dân ngoại. Ông là một người ngoại đạo, tức không thuộc về Dothái giáo, nhưng tâm hồn lại có đạo hơn ai hết bởi sự chân thành, đơn sơ nhưng mãnh liệt nơi ông.