Clock-Time

Mt 8:5-17

/ 925 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên (Mt 8:5-17) - GKGĐ GP Phú Cường

Sự vâng phục của Mẹ Maria cùng với sự vâng phục của Chúa Giêsu đã kiến tạo nên một tác phẩm tuyệt hảo về ơn cứu chuộc. Nếu không có sự vâng phục này có lẽ nhân loại mãi sống trong bóng tối của sự chết.
/ 1265 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết để cho tình yêu và niềm tin vào Chúa Giê-su định hướng mọi mối tương quan của chúng ta trong cuộc sống, để từ đó sự chữa lành của Chúa có thể đến với tất cả những ai đang mang những thương tổn cần được chữa lành.