Clock-Time

Mt 9: 1-8

/ 707 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"...
/ 933 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8:  Đức tin và đời sống đạo của người này có thể cứu được người kia. Đó là điều chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

/ 1708 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8: Nếu tội lỗi làm cho con người mất tự do, thì ơn tha thứ làm cho con người được giải thoát.

/ 800 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"...
/ 838 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"...
/ 745 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8: Hôm nay, suy niệm về việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt, tôi cũng nhìn thấy, trước tiên, đây là cuộc giải phóng về mặt nhân trần: Chúa giải phóng con người khỏi bệnh tật...