Clock-Time

Mt 9: 14-15

/ 698 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ý Nghĩa Của Chay Tịnh - Thứ Sáu sau Lễ Tro C

Tin mừng Mt 9: 14-15:    Ăn chay để tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người không chỉ lo làm lụng để cung phụng cho thân xác và đời sống vật chất, nhưng còn cố gắng hướng lên những mục đích tối thượng thiêng liêng.
/ 739 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu sau Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 14-15: Trong suốt thời gian này, chúng ta sống tinh thần Mùa Chay. Chúng ta vừa ăn chay để khai mạc Mùa Chay thánh. Ý nghĩa của việc ăn chay: hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.