Clock-Time

Mt 9: 14-15

/ 1664 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 14-15: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? 
/ 2038 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ăn Theo Thưở - Ở Theo Thời - Suy Niệm Thứ Sáu Sau Thứ Tư Lễ Tro A

Tin mừng Mt 9: 14-15:  Chúa Giêsu không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào nơi người môn đệ: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình". Nếu chính bản thân mà còn phải từ bỏ, thì huống chi những gì thuộc về thế gian. Thái độ dứt khoát này được Chúa Giêsu làm nổi bật trong cách xử thế của Ngài đối với một số những luật lệ Cựu ước.
/ 1580 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ý Nghĩa Của Chay Tịnh - Thứ Sáu sau Lễ Tro C

Tin mừng Mt 9: 14-15:    Ăn chay để tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người không chỉ lo làm lụng để cung phụng cho thân xác và đời sống vật chất, nhưng còn cố gắng hướng lên những mục đích tối thượng thiêng liêng.
/ 1450 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu sau Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 14-15: Trong suốt thời gian này, chúng ta sống tinh thần Mùa Chay. Chúng ta vừa ăn chay để khai mạc Mùa Chay thánh. Ý nghĩa của việc ăn chay: hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.