Clock-Time

Mt 9: 14-17

/ 1846 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên (Mt 9:14-16) - GKGĐ GP Phú Cường

Đức tin Công giáo không phải đơn giản chỉ là những giáo thuyết về lề luật, tín lý và tín điều; lại càng không phải là những “công thức” để rồi khi áp dụng đúng thì người ta sẽ nhận được ơn cứu độ. Không phải như thế!
/ 1559 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh bình và rượu để nhắc nhở các môn đệ của Gioan về cách thức ăn chay: ăn chay trong niềm vui, trong một tâm hồn tràn đầy trông cậy vào Thiên Chúa, chứ không phải làm hình thức bên ngoài
/ 1806 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cái Mới Của Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Việc ăn chay, đi lễ, đọc thiên kinh vạn quyển mà thiếu đức ái thì việc ấy có ích gì. Nếu chỉ giữ lề luật mà trong lòng còn chất chứa sự hận thù ghen ghét, đối xử bất công với người khác thì nào có ích gì.

/ 2199 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Kitô hữu - những người mang danh Chúa Kitô, là người có Chúa và ở cùng với Người - chúng ta cũng phải trở nên niềm vui cho anh chị em, nhất là những người đau khổ, những người bất hạnh, bị xã hội bỏ rơi.
/ 2160 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B - Sống Tin Mừng Phù Hợp Với Thời Đại

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cho chúng ta biết việc ăn chay là việc làm có dấu hiệu của sự đau khổ và ăn năn. Trong sự hiện diện của chú rể trong ngày cưới, cần được có tiệc yến và hân hoan.Ăn chay phải được thực hien trong sự vắng mặt của Chú rể...

/ 1565 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B - Hãy Đổi Mới

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Thiên Chúa không thể đổ tràn ân sủng mới của Ngài vào trong một thân thể cũ với đầy những tội lỗi, những thù hằn, ghen ghét.... 

/ 1611 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay...
/ 1270 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay...