Clock-Time

Mt 9: 14-17

/ 838 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cái Mới Của Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Việc ăn chay, đi lễ, đọc thiên kinh vạn quyển mà thiếu đức ái thì việc ấy có ích gì. Nếu chỉ giữ lề luật mà trong lòng còn chất chứa sự hận thù ghen ghét, đối xử bất công với người khác thì nào có ích gì.

/ 544 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"...
/ 1004 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Kitô hữu - những người mang danh Chúa Kitô, là người có Chúa và ở cùng với Người - chúng ta cũng phải trở nên niềm vui cho anh chị em, nhất là những người đau khổ, những người bất hạnh, bị xã hội bỏ rơi.
/ 1357 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B - Sống Tin Mừng Phù Hợp Với Thời Đại

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cho chúng ta biết việc ăn chay là việc làm có dấu hiệu của sự đau khổ và ăn năn. Trong sự hiện diện của chú rể trong ngày cưới, cần được có tiệc yến và hân hoan.Ăn chay phải được thực hien trong sự vắng mặt của Chú rể...

/ 838 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B - Hãy Đổi Mới

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Thiên Chúa không thể đổ tràn ân sủng mới của Ngài vào trong một thân thể cũ với đầy những tội lỗi, những thù hằn, ghen ghét.... 

/ 641 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"...
/ 1055 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay...
/ 664 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"...