Clock-Time

Mt 9: 18-26

/ 1333 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”
/ 1422 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm Tin Đào Luyện - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong một loạt hành động của Chúa Giêsu về việc loan báo Nước Trời. Ngài chữa lành các loại bệnh hoạn tật nguyền cho người cùng khổ, nghèo hèn. Hôm nay, Ngài đến với 2 giai cấp trong xã hội, tuy họ khác nhau về đẳng cấp chức vị...
/ 1495 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bàn Tay Của Niềm Tin Và Quyền Năng - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Mátthêu đã rất tinh tế khi tập trung đến hành động của bàn tay: Trước tiên là lời van xin của vị kỳ mục: “Xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại";...
/ 1488 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh...
/ 1046 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh...