Clock-Time

Mt 9: 35-37;10: 1.6-8

/ 707 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Từ ngàn đời, Thiên Chúa đã thể hiện Ngài chính là Thiên Chúa giàu tình yêu. Lịch sử của ơn cứu độ còn đó như bằng chứng hết sức lớn lao về sự không vô cảm, nhưng nghiêng mình xuống của Thiên chúa để thể hiện lòng xót thương trên nhân loại.
/ 1944 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chạnh lòng thương như Chúa- Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Hôm nay, qua trang Tin Mừng của Thánh Matthê, ta bắt gặp tấm lòng của Chúa Giêsu : “Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”...
/ 1557 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Nhìn đám đông Chúa chạnh lòng thương vì họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn, bởi thế, tình thương của Chúa mang tính xót thương không phải để ban phát một vài ký gạo, cho vài chục ngàn, gởi một chiếc xe đạp, tặng một căn nhà tình thương...
/ 2025 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mục tử đích thực - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Hôm nay, một lần nữa Đức Giêsu quan sát và thấy dân chúng lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt và Ngài đã chạnh lòng thương đám đông này...