Clock-Time

Mt 9: 9-13

/ 1609 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 9-13     Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì để tình thương và sức mạnh của ơn Chúa được tỏ hiện. Ơn gọi của Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho điều đó.

/ 1804 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B - Lòng Nhân Từ Của Chúa Lớn Hơn Tội Lỗi Của Ta

Tin mừng Mt 9: 9-13  Trang Tin Mừng hôm nay là trang Tin Mừng đẹp kể về việc Chúa đi ngang trạm thu thuế và Chúa Giêsu gọi Matthêu theo Ngài.

/ 1167 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B - Cảm Nghiệm Để Làm Chứng

Tin mừng Mt 9: 9-13  Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhận ra mình bất xứng để cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình.

/ 1878 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 9-13  Có những người có quá khứ đen tối, quá khứ ấy đáng quên. Nhưng họ vượt lên trên những đố kỵ và hoài nghi để làm lại cuộc đời. Maria Madalêna, một điển hình trong Thánh Kinh được thuật lại cho chúng ta biết quá khứ đen tối đó.

/ 1148 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Mt 9: 9-13 Dù sao, đây là người thu thuế, bị người đời khinh ghét. Đức Giêsu không ngần ngại chọn lựa con người có một địa vị xã hội đáng kinh như thế...
/ 1205 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 9-13 Dù sao, đây là người thu thuế, bị người đời khinh ghét. Đức Giêsu không ngần ngại chọn lựa con người có một địa vị xã hội đáng kinh như thế...
/ 939 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 9-13 Có lẽ nhiều đồng nghiệp của Mátthêu ngạc nhiên khi ông đứng dậy từ bỏ công việc đang mang lại cho ông nhiều lợi nhuận, để đi theo Đức Kitô