Clock-Time

Mt 9:9-13

/ 1705 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên | Mt 9:9-13 | Phút Cầu Nguyện

Chính Chúa Giêsu là người đi bước trước trong việc kêu gọi khi Người đi ngang qua, thấy Matthêu còn đang ngồi ở bàn thu thuế. Hẳn ông cũng nghe biết nhiều về Chúa Giêsu - một người nổi tiếng trong lời nói và hành động khiến nhiều người mến mộ. Khi nhìn lại chính mình, có lẽ Matthêu cảm thấy mình bất xứng và tội lỗi vì công việc thu thuế mà ông đang kiếm cơm... 

/ 622 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên (Mt 9:9-13) | Giáo Phận Phú Cường

Thiên Chúa dẫn đưa cuộc sống chúng ta, các biến cố may lành cũng có một giá trị quan phòng phải biết giải thích. Tình yêu con người không phải là một hậu quả ngẫu nhiên. Abraham nghiêm khắc đòi đầy tớ ông phải tìm vợ cho con ông theo tập tục thời đó, chị ta phải thuộc cùng bộ lạc : người ta không cưới một người lạ. Bởi vì điều này liên quan tới việc thông truyền Đức tin và lời hứa...

/ 1958 / Suy Niệm Hằng Ngày

NIỀM VUI HOÁN CẢI - Lễ Thánh Matthêu, Thánh Sử (Mt 9: 9-13) - Lm Cao Nhất Huy

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Matthêu, cũng như những người Pharisêu, tượng trưng cho chính tình trạng tâm hồn của mỗi người chúng con. Đó là cuộc gặp gỡ giữa con người tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua Chúa Giêsu. Cho dù là “Matthêu” hay “Pharisêu” chúng con đều cần đến lòng thương xót của Chúa...

/ 1457 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên (Mt 9:9-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Cũng giống như Matthêu, bằng cách này hay cách khác, mỗi ngày Chúa cũng đang mời gọi chúng ta đến để phục vụ Người cách triệt để và hoàn toàn. Và mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để đáp trả giống như Matthêu đã làm. Chúng ta sẽ có khả năng noi gương phản ứng nhanh chóng và hoàn toàn như thánh Matthêu.
/ 2068 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên (Mt 9:9-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong Kinh thánh, chúng ta có thể tìm ra được nhiều mẫu người khác nhau và do thái độ sống của họ mà cũng có nhiều số phận khác nhau. Trước hết, chúng ta thấy việc Chúa Giêsu tiếp cận với nhóm Biệt phái, Pharisêu và các thượng tế, Người đã nặng lời khiển trách họ như “mồ mả tô vôi”, sống giả hình. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu ghét bỏ họ nhưng dùng biện pháp mạnh để cảnh tỉnh lối sống hiện hành của họ.
/ 2150 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có tình yêu đích thực. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết sống quảng đại với mọi người như Chúa đã quảng đại với chúng con. Amen.