Clock-Time

Mt 9:9-13

/ 1526 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên (Mt 9:9-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong Kinh thánh, chúng ta có thể tìm ra được nhiều mẫu người khác nhau và do thái độ sống của họ mà cũng có nhiều số phận khác nhau. Trước hết, chúng ta thấy việc Chúa Giêsu tiếp cận với nhóm Biệt phái, Pharisêu và các thượng tế, Người đã nặng lời khiển trách họ như “mồ mả tô vôi”, sống giả hình. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu ghét bỏ họ nhưng dùng biện pháp mạnh để cảnh tỉnh lối sống hiện hành của họ.
/ 1298 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có tình yêu đích thực. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết sống quảng đại với mọi người như Chúa đã quảng đại với chúng con. Amen.