Clock-Time

Mùa Chay

/ 1757 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ăn Theo Thưở - Ở Theo Thời - Suy Niệm Thứ Sáu Sau Thứ Tư Lễ Tro A

Tin mừng Mt 9: 14-15:  Chúa Giêsu không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào nơi người môn đệ: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình". Nếu chính bản thân mà còn phải từ bỏ, thì huống chi những gì thuộc về thế gian. Thái độ dứt khoát này được Chúa Giêsu làm nổi bật trong cách xử thế của Ngài đối với một số những luật lệ Cựu ước.
/ 2568 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ăn Chay Trọn Nghĩa - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:  Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy.
/ 1799 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:  Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mở đầu Mùa Chay với nghi thức xức tro trên đầu. 
/ 1975 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xức Tro Và Ăn Chay Về Tinh Thần - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Hội thánh cử hành nghi thức làm phép và xức tro để khai mạc Mùa Chay Thánh. Trong nghi lễ xức tro, Hội Thánh nhắc nhở mọi tín hữu chúng ta: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”. 
/ 1926 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy.
/ 1433 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Cầu nguyện, bố thí, ăn chay là những việc đạo đức căn bản nhất để giúp người Kitô hữu sống tâm tình sốt sắng hơn trong 40 ngày chay thánh. Thế nhưng việc thực hành những việc đạo đức ấy phải mặc lấy tâm tình từ bên trong hơn là hình thức bên ngoài. 
/ 10297 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 63 - Chúa Nhật Lễ Lá B Hot

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Đường Thập Tự, Sáng tác: Đỗ Vi Hạ, Trình bày: Phaolô Phạm Ngọc Thạch
/ 3268 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 62 - Chúa Nhật V Mùa Chay B Hot

Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.