Clock-Time

Mùa Chay

/ 1747 / Phụng Vụ

Việc đặt nến và bình bông trên bàn thờ | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả | Mùa Chay Thánh

Về việc đặt nến và bình bông trên bàn thờ, chúng ta trưng dẫn các khoản luật phụng vụ sau đây trong Sách Lễ Rôma, ấn bản mẫu năm 2000
/ 1994 / Phụng Vụ

Thanh luyện ký ức | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả | Mùa Chay Thánh

Trong mấy văn kiện về Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha đương kim dùng một kiểu nói, đó là việc Thanh luyện ký ức”. Vậy chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của kiểu nói này và kiểu nói này có liên hệ gì tới Bí tích Thống hối và hòa giải không?
/ 1406 / Phụng Vụ

Bí tích thống hối | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả | Mùa Chay Thánh

Trong bài này tôi sẽ đề cập tới các Nghi thức cử hành Bí tích Thống hối và hòa giải như được trình bày trong Sách Nghi thức Bí tích Thống hối và hòa giải(Ordo Paenitentiae) được ban hành ngày 2-12-1973, do Đức Giáo Hoàng Phalô VI.
/ 1474 / Phụng Vụ

Thánh Thể nguồn ơn thống hối và ơn tha thứ | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả | Mùa Chay Thánh

Để giúp sống Mùa Chay cách cụ thể, hôm nay tôi muốn gợi ra một số suy tư về một điểm trong tinh thần và ý nghĩa Mùa Chay, dựa theo các lời nguyện của thánh lễ trong Mùa Chay: đó là Thánh Thể nguồn ơn thống hối và ơn tha thứ.
/ 620 / Phụng Vụ

Nghi thức Khai Tâm Kitô giáo và mùa Chay | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả | Mùa Chay Thánh

Vào Đêm Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy Tuần Thánh, có Nghi thức cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho các dự tòng đã được chuẩn bị trong suốt Mùa Chay thánh. Để tín hữu hiểu được ý nghĩa của nghi thức này, hôm nay chúng ta tìm hiểu mối liên hệ giữa Nghi thức khai tâm Kitô giáo và Mùa Chay thánh. Mối liên hệ này được diễn tả thế nào trong các Sách phụng vụ?
/ 501 / Phụng Vụ

Các kinh nguyện | Mùa Chay Thánh | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

rong Mùa Chay thánh Giáo Hội dạy chúng ta phải siêng năng và chuyên cần cầu nguyện. Giáo Hội cũng giới thiệu cho chúng ta một phương tiện rất hữu hiệu để cầu nguyện đó là các kinh nguyện trong phụng vụ, để chúng ta cùng cầu nguyện với Giáo Hội, đồng thời biết xử dụng các kinh nguyện phụng vụ và gợi hứng từ đó thực hiện việc cầu nguyện riêng của chúng ta.
/ 492 / Phụng Vụ

Các giáo phụ nói về Mùa Chay Thánh | Mùa Chay Thánh | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

Chúng ta đã trình bày Mùa Chay dưới nhiều khía cạnh. Nhưng để có một cái nhìn đầy đủ về Mùa Chay thánh, có lẽ chúng ta cần trở về nguồn với các giáo phụ.Trở về với các giáo phụ sẽ giúp chúng ta hiểu được cách đầy đủ hơn về ý nghĩa và tinh thần Mùa Chay thánh. Vậy các giáo phụ đã nói gì về Mùa Chay thánh?
/ 484 / Phụng Vụ

Chỗ đứng và ý nghĩa của việc ăn chay | Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả | Mùa Chay Thánh

Vào ngày Thứ Tư Lễ Tro, Giáo Hội cử hành nghi thức làm phép tro và bỏ tro, để long trọng khai mạc Mùa Chay. Nhân dịp này con muốn tìm hiểu thêm về việc ăn chay thường được nói tới trong Mùa này. Vậy việc ăn chay có chỗ đứng và ý nghĩa gì trong khía cạnh phụng vụ?