Clock-Time

Mùa Dịch Covid-19

/ 324 / Mỗi ngày một câu chuyện

Góc Suy Gẫm – Mùa Dịch Covid 19

Để chuẩn bị hàng trăm suất cơm phát mỗi ngày trong tuần, trong suốt thời gian cách ly toàn xã hội, các thành viên trong quán cơm từ thiện Yên Vui đều dậy từ rất sớm, mỗi người mỗi việc, chia nhau hoàn thành từng phần cơm nhưng phải vừa ngon, vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nhận....