Clock-Time

Mùa Thường Niên

/ 6167 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 55 - Chúa Nhật IV Thường Niên B Hot

Tin mừng Mc 1:21-28, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, ca khúc: Tình Chúa Bao La - St: Lâm Sơn Hải - Trình bày: Maria Bùi Thị Tuyết Sường - Gx. Vinh Sơn - Tây Ninh
/ 2577 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai tuần III TN B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Chứng kiến việc Chúa Giêsu trừ quỷ, các luật sĩ đã không chấp nhận và tin vào quyền năng của Chúa.
/ 1961 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III TNB - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, sứ điệp Tin Mừng thuật lại cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đây quả là một hồng phúc lớn lao cho các môn đệ là những người được Chúa yêu thương chia sẻ và mời gọi cộng tác vào công việc loan báo tình yêu cứu độ của Chúa
/ 2057 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III TNB - Đường Lối Thiên Chúa

húa Giêsu truyền lại cho các môn đệ, những người được mời gọi đi vào nẻo được cứu độ “ngược đời tuyệt diệu”. Người thường chọn những cái nghịch lý để làm những điều vĩ đại.
/ 4069 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 54 - Chúa Nhật III Thường Niên B Hot

Tin mừng Mc 1:14-20 - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải, ca khúc: Tình Ngài Yêu, sáng tác: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng, trình bày: Gioan Baotixita Nguyễn Trường An - Têrêsa Phạm Thùy Ngọc Trang
/ 4057 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 53 - Chúa Nhật II Thường Niên B Hot

Tin mừng Ga 1: 35-42 - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh, ca khúc: Chính Chúa Chọn Con, sáng tác: Hồng Bính, trình bày: Giuse Nguyễn Thanh Nam - giáo xứ Bến Sắn
/ 2033 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật II TNB - Ở Lại Với Chúa

Phúc Âm hôm nay kể câu chuyện: “Thấy Đức Kitô đi ngang qua, ông lên tiếng nói: đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Kitô” (Ga 1,36-37).