Clock-Time

Mùa Thường Niên

/ 1664 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh Men Xấu - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8:14-21:   Tin Mừng hôm nay liên quan đến phép lạ hóa bánh ra nhiều mà thánh sử Marcô đã tường thuật trước đó (Mc 8,1-10). Phép lạ ấy chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu.
/ 1352 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, điều còn vương vấn trong trí các môn đệ là… bánh, không có gì hơn! Các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu.
/ 815 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cảm nghiệm tình yêu Chúa để đừng đòi dấu lạ nữa - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 11-13:    Chúa Giêsu không mua niềm tin của đám đông bằng sự phản bội Cha. Ngài đã ở lại trên thập giá như một người có vẻ thua cuộc… Chúa không bao giờ làm dấu lạ để thúc bách người ta tin nhận.
/ 2401 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh men biệt phái và Hêrôđê- Thứ Ba Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mc 8:14-21: Lời cảnh báo của Đức Giêsu đối với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Phariseu và men Herode” có vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyện các ông quên đem bánh theo.
/ 1818 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Men có tác dụng làm dậy bất cứ khối bột nào nó được bỏ vào. Vì vậy, men tượng trưng cho một ảnh hưởng xấu có thể lây lan qua đời sống và làm hư hoại đời sống.
/ 1435 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dấu Lạ Giêsu - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mc 8: 11-13:  Như trang Tin Mừng vừa nghe, Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ, trong đó có những phép lạ lớn như dẹp yên bão táp, trục xuất quỷ ra khỏi người ta, chữa một bà loạn huyết, làm cho đứa con gái ông Giairô sống lại, vậy mà người Pharisêu vẫn chưa tin Ngài.
/ 2476 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:“Thứ Tư Lễ Tro: giữ chay và kiêng thịt” - Cụm từ này đã nên quen thuộc với chúng ta mỗi khi Mùa Chay thánh quay về. Nó không mang lại cảm giác ngán ngẩm hay mệt mỏi, nhưng là một lời mời gọi vô cùng thiết thực cho mỗi tín hữu...
/ 1550 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loại trừ men biệt phái - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:Thứ Tư Lễ Tro khai mạc mùa chay thánh. Thời gian mùa chay kéo dài 40 ngày. Trong suốt mùa chay, Giáo Hội kêu mời tất cả con cái mình biểu lộ lòng thống hối ăn năn tội lỗi...