Clock-Time

Mùa Vọng

/ 3110 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B - Xin Vâng

Lc 1: 26-38: Đức Maria là người diễm phúc, bởi vì đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ cho Con của Ngài nhập thể giáng trần. Điều đó đã được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay, gọi là trình thuật truyền tin.
/ 3124 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 1: 26-38: Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại đã nói lên tình yêu vô biên của Người dành cho chúng ta. Một tình yêu vượt lên trên tất cả mọi lý lẽ và hiểu biết của con người.
/ 4176 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Chúng ta đang chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa ở giữa loài người, Ngài là Emmanuel. Đó là một chân lý thật lớn lao. Thiên Chúa không ngự chốn xa xôi, ở ngoài thế giới, Thiên Chúa ở với chúng ta
/ 3528 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B

Trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Hội Thánh cho chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng quen thuộc: “Sứ Thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria”. 
/ 3447 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 49 - Để Chúa Đến (CN III MV-B) Hot

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải, Ca khúc: Để Chúa Đến, Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy, Trình bày: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương
/ 3340 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 48 - Tiếng gọi trong sa mạc (CN II MV-B) Hot

Tin mừng Mc 1: 1-8, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh, Ca khúc: Tiếng gọi trong sa mạc, Sáng tác: Xuân Thảo, Trình bày: Maria Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
/ 3694 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 47 - Hãy Tỉnh Thức (CN I MV-B) Hot

Tin mừng Mc 13: 33-37, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Tadeo Lý Nguyễn Anh Thy, Ca khúc: Hãy Tỉnh Thức, Sáng tác: Lm. Thái Nguyên, Trình bày: Maccô Lê Trung Hiếu; Antôn Nguyễn Đức Tài; Têrêsa Trần Thị Hải; Anna Nguyễn Thị Trúc Giang