Clock-Time

Mùa Vọng

/ 2757 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 49 - Để Chúa Đến (CN III MV-B) Hot

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải, Ca khúc: Để Chúa Đến, Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy, Trình bày: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương
/ 2535 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 48 - Tiếng gọi trong sa mạc (CN II MV-B) Hot

Tin mừng Mc 1: 1-8, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh, Ca khúc: Tiếng gọi trong sa mạc, Sáng tác: Xuân Thảo, Trình bày: Maria Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
/ 2939 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 47 - Hãy Tỉnh Thức (CN I MV-B) Hot

Tin mừng Mc 13: 33-37, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Tadeo Lý Nguyễn Anh Thy, Ca khúc: Hãy Tỉnh Thức, Sáng tác: Lm. Thái Nguyên, Trình bày: Maccô Lê Trung Hiếu; Antôn Nguyễn Đức Tài; Têrêsa Trần Thị Hải; Anna Nguyễn Thị Trúc Giang