Clock-Time

Mùa Vọng

/ 2023 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lễ Chúa Giáng Sinh - Các Mục Đồng Tới Belem

Tin Mừng Lc 2: 15-20 Các mục đồng đã lên đường tới Belem và đã găp Đức Maria, thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ.
/ 1776 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Chúa Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 2: 15-20 Lễ Giáng Sinh là ngày hồng phúc dành cho toàn thể nhân loại. Qua mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu bao la của Ngài dành cho con người chúng ta.
/ 665 / Góc Nhìn

10 điều bạn cần biết về Mùa Vọng

Hầu hết trong chúng ta có một sự hiểu biết trực quan về Mùa Vọng dựa trên kinh nghiệm, nhưng những văn kiện chính thức của Giáo Hội thực sự nói gì về Mùa Vọng?

/ 1762 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tình Yêu Nhập Thể - Lễ Chúa Giáng Sinh

Tin Mừng Lc 2:15-20    Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể. Thiên Chúa đã xuống thế, mặc lấy thân phận con người, hoà mình vào những thực tại của kiếp người. Và để chia sẻ cuộc sống con người, Ngài đã trở nên giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. 

/ 1644 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lễ Chúa Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 2:15-20 Tin Mừng trọng đại cho thế giới lại được loan báo cho các người chăn chiên! Đấng mà đất trời không xứng đáng để Ngài đặt chân, lại xuống trần gian nằm trong máng cỏ! Chúa thường xuất hiện ở những nơi chúng ta không ngờ! 
/ 5694 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 96 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 96 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng C - Tin mừng  Lc 1: 39-45 - Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
/ 5918 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C - Tin mừng  Lc 3, 10-18 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến