Clock-Time

Mục Vụ Giới Trẻ

/ 548 / Giới Trẻ

Giống nhau không? Hot

Sống đạo hay sống đức tin không khó mà cũng không dễ. Không dễ khi ta chỉ xem việc giữ luật lệ là một bổn phận phải chu toàn. Cũng dễ đối với những tâm hồn yêu mến luật Chúa và xem đó như phương tiện để đi đến những gặp gỡ với Đấng Vô Biên...
/ 612 / Giới Trẻ

Khoa học và đức tin: Tưởng thù hóa ra bạn Hot

Mối liên hệ giữa đức tin và khoa học là một chủ đề rất hấp dẫn vì nó đụng chạm đến kinh nghiệm thực tế của mỗi người chúng ta trong thời đại hiện nay. Nhất là khi chúng ta có cảm tưởng rằng tiến bộ của khoa học dường như đang chứng minh niềm tin tôn giáo là “lỗi thời,” nếu không muốn nói là “sai lầm” hay “ấu trĩ”...

/ 596 / Giới Trẻ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường vâng phục Hot

Tháng 9 vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Tha Thứ Tội Lỗi. Tháng 10 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Vâng Phục. Mặc khải Ki-tô Giáo cho chúng ta nhận thức rằng vì Nguyên Tổ bất tuân phục, con người trở thành nô lệ tội lỗi và sự chết...

/ 475 / Giới Trẻ

Để tin vào Thiên Chúa vô hình

Bạn thử nghĩ: nếu Thiên Chúa tỏ mình ra với từng người cách tỏ tường và hiển nhiên tới mức ta không thể không tin vào Ngài, thì liệu ta có còn tự do để hiểu biết và yêu mến Ngài nữa không? Một ông vua với đoàn hùng binh oai vệ, đến cầu hôn một nàng thiếu nữ là thần dân trong nước mình...

/ 649 / Giới Trẻ

Những ngày lễ truyền tin của cuộc đời Hot

Đầu tiên, nó suy nghĩ về thái độ của Mẹ Maria:
Chuyện này chắc người Công Giáo nào cũng biết, cả Giáo Hội đều biết! Mọi người vui mừng vì… thông tin trọng đại này! Nhưng có mấy ai hiểu được những ngổn ngang trong lòng Mẹ Maria lúc ấy. Tuy nhiên, Mẹ không phó thác cuộc đời mình cho Chúa một cách hờ hững, nông cạn. 

/ 619 / Giới Trẻ

Kế hoạch của Thiên Chúa trong đời ta Hot

Trước thực trạng của cuộc sống, chúng ta có nhiều cách hiểu và tin. Mỗi tôn giáo đều cho chúng ta câu trả lời. Phật Giáo liên hệ những điều trên đến luật nhân quả. Các nhà thần học Hồi Giáo cũng bàn đến vấn đề tiền định và ý chí tự do. Giáo Hội Tin Lành cho rằng điều đó liên hệ đến thuyết tiền định...

/ 616 / Giới Trẻ

Đồng hành với người trẻ: Phân định để khám phá hạnh phúc

Phân định xưa nay luôn là điều cần thiết, trong hoang địa (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), tại vườn Giêtsêmani (Mt 26,36-46) Chúa Giêsu đã phân định để biết ý Cha mà vâng theo chứ không theo chước cám dỗ cũng không theo ý riêng. Thời các Tông đồ, thánh Gioan dạy: “đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải đến từ Thiên Chúa hay không...” (1Ga 4,1tt)...