Clock-Time

Mùng 2 Tết

/ 1676 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 2 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 1-6: Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta nghe Chúa Giêsu lặp lại giới răn này và khẳng định đó chính là ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi. Chúng ta phải “thờ kính cha mẹ, nếu người nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4)...
/ 2279 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kính nhớ ông bà tổ tiên - Suy Niệm Mùng 2 Tết

Ngày hôm nay, nguy cơ đặc biệt ở nước Trung Quốc: gia đình chỉ có một đứa con thôi. Người ta sợ sinh đông con, bởi vì mỗi gia đình chỉ có một đứa con...
/ 1452 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 2 Tết - Về Với Gia Đình

Đạo Hiếu là nền tảng văn hoá gia đình. Người Việt yêu chuộng những gì là tình, là nghĩa, coi tình nghĩa hơn lý sự “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”; chấp nhận “bán anh em xa mua láng giềng gần”