Clock-Time

Muối Men Cho Đời 262 | Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 25:1-13 | Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên - Năm A. Tin mừng: Mt 25:1-13. Suy Niệm: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng...