Clock-Time

Muối Men Cho Đời 263 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam | Mt 10:16-23 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng,CMC

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tin mừng: Mt 10:16-23. Suy Niệm: Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng,CMC