Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 3952 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 94 - Chúa Nhật II Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 3893 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 3776 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 91 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 91 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - Tin mừng Mc 12, 38-44; 12, 41-44 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 3578 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 90 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 90 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B - Tin mừng Mc 12, 28b-34 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
/ 3417 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Tin mừng Mc 10, 46-52 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
/ 2644 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 88 - Chúa Nhật Truyền Giáo Hot

Muối Men Cho Đời 88 - Chúa Nhật XXIX Thường Niên B - Chúa Nhật Truyền Giáo - Tin mừng Mt 28, 16-20 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...
/ 2513 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 87 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 87 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Tin mừng Mc 10: 17-27; Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán...
/ 2289 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 86 - Lễ Đức Mẹ Mân Côi Hot

Muối Men Cho Đời 86 - Chúa Nhật XXVII Thường Niên B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lc 1: 26-38; Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy; Ca khúc: Đường con theo Chúa, Tác giả: Thanh Lâm - Quốc Vũ, Trình bày: Maria Phạm Thị Tú Trinh...