Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 905 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 153: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A Hot

MMCD 153: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A, Mt 17: 1–9, Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 1019 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 152: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A Hot

MMCD 152: Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A, Mt 4: 1–11, Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

/ 796 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 151: Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A Hot

MMCD 151: Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A, Mt 5: 38–48, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

/ 584 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 150: Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm A Hot

MMCD 150: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A Mt 5: 17–37 Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 792 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 149: Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 149: Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A, Tin Mừng: Mt 5: 13-16, Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

/ 772 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 147: Chúa Nhật II Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140 - Chúa Nhật XXXIV - Năm C Tin Mừng: Lc 23: 35-43 Lm. Micae Hoàng Đô Đốc

/ 2529 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A, Mt 3: 13-17, Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.
/ 600 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 145: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Hot

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2: 1-12, Muối Men Cho đời 145, Lm. Antôn Hà Văn Minh