Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 1042 / Muối Men Cho Đời

Muối Men Cho Đời 263 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam | Mt 10:16-23 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng,CMC Hot

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tin mừng: Mt 10:16-23. Suy Niệm: Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng,CMC

/ 3963 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 261 | Bài Giảng Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 23:1-12 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Bài Giảng Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên - Năm A. Tin mừng: Mt 23:1-12. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh...

/ 4046 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 260 | Bài Giảng Chúa Nhật Truyền Giáo - Năm A | Lc 24:44-53 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Chúa nhật tuần này được giáo hội chọn làm chúa nhật truyền giáo, để kêu gọi toàn thể tín hữu cầu nguyện và ý thức về sứ vụ loan báo tin mừng. Truyền giáo là bản chất của hội thánh, và mỗi kitô hữu có trách nhiệm và bổn phận truyền giáo, nghĩa là đem tình yêu của chúa đến cho mọi người. Đây là sứ mạng của toàn thể giáo hội phát xuất từ mệnh lệnh của đức kitô phục sinh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo...

/ 3559 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 258 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Lc 1:26-38 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tin mừng: Lc 1:26-38. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc...

/ 3054 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 256 | Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 18:21-35 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên - Năm A . Mt 18:21-35. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh...

/ 5200 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 254 | Bài Giảng Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 13:24-43 | Lm. Giuse Nguyễn Văn Thân Hot

Nước Trời là một mầu nhiệm, con người chỉ có thể biết, nhờ được Chúa mạc khải cho. Khi giảng dạy về mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu đã cẩn thận diễn tả mầu nhiệm ấy bằng các dụ ngôn. Chúa Nhật 16 thường niên, năm A hôm nay, Chúa kể 3 dụ ngôn: cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe Tin Mừng...

/ 4784 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 253 | Bài Giảng Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 13:1-23 | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương Hot

Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy hình ảnh người gieo giống thật kỳ lạ. Ông ta dường như khờ khạo và hoang phí trong việc sử dụng hạt giống của mình. Ông không lựa chọn đất gieo nhưng lại rải đều trên tất cả: vệ đường, đất đá sỏi, trong bụi gai và trên đất tốt. Tuy nhiên, chính điều đó lại là diễn tả thật tuyệt vời về hình ảnh một Thiên Chúa đầy quảng đại và yêu thương, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành và kẻ dữ. Điều đó cũng diễn tả về hình ảnh Đức Giêsu trong nổ lực và sự nhiệt thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời... 

/ 4097 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 252 | Bài Giảng Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 10:37-42 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Bài Giảng Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên - Năm A. Mt 10:37-42. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc.