Clock-Time
/ 870 / Muối Men Chuyên Đề

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 03 | Cùng thinh lặng ngắm nhìn Thập Giá và sự chết của Chúa Giêsu Hot

TĨNH TÂM MÙA CHAY ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH. Ngày 03: THỨ SÁU, VÀ THỨ 7 TUẦN THÁNH - Cùng thinh lặng ngắm nhìn Thập. Giá và sự chết của Chúa Giêsu. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

/ 838 / Muối Men Chuyên Đề

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 02 | THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bài học yêu thương Hot

TĨNH TÂM MÙA CHAY ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH . Ngày 02: THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bài học yêu thương. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

/ 988 / Muối Men Chuyên Đề

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 01 | Tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH Hot

TĨNH TÂM ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH. Ngày 01: Ý nghĩa Việc cử hành TAM NHẬT THÁNH. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

/ 1284 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo | Số 09 | Ngăn Trở Tiêu Hôn P2 Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 
Sau đây là số thứ 09, giải đáp về vấn đề:  NGĂN TRỞ TIÊU HÔN (P2)

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.

/ 2578 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo | Số 08 | Ngăn Trở Tiêu Hôn Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 
Sau đây là số thứ 08, giải đáp về vấn đề:  NGĂN TRỞ TIÊU HÔN (P1)

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.

/ 1736 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo | Số 07 | Ly Thân Theo Giáo Luật Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 

Sau đây là số thứ 04, giải đáp về vấn đề:  LY THÂN THEO GIÁO LUẬT

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
/ 1377 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo | Số 06 | Đặc ân thánh Phêrô Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 

Sau đây là số thứ 04, giải đáp về vấn đề:  ĐẶC ÂN THÁNH PHÊRÔ

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
/ 1765 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 05 – Đặc ân thánh Phaolô Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 

Sau đây là số thứ 05, giải đáp về vấn đề:  ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
/ 2050 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 04 – Thủ tục xin kết hôn Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 

Sau đây là số thứ 04, giải đáp về vấn đề:  THỦ TỤC XIN KẾT HÔN

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
/ 2302 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 03 – Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không? Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 

Sau đây là số thứ 03, giải đáp về vấn đề:  Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý không?

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
/ 4778 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 02 – Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không? Hot

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.

Sau đây là số thứ 02, giải đáp về vấn đề: HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO CÓ PHẢI LÀ BÍ TÍCH KHÔNG? NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO.

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
/ 2384 / Muối Men Chuyên Đề

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Hôn Nhân Dị Giáo P1 Hot

Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.

Sau đây là giải đáp đầu tiên của chương trình liên quan đến những thuật ngữ như: 1. Hôn nhân khác đạo; 2. Hôn nhân dị giáo; 3. Miễn chuẩn; 4. Bản quyền địa phương; 5. Chuẩn khác đạo; 6. Phép Chuẩn; 7. Thờ cúng tổ tiên; 8. Hôn nhân công giáo; 9. Giải đáp hôn nhân công giáo.

Xin mời quý vị cùng theo dõi phần đầu tiên của Chuyên mục: “Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo”, do Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường thực hiện.
/ 2038 / Muối Men Chuyên Đề

Ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi Sống - Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Hot

Ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi Sống - Hiệu quả của chuỗi mân côi sống

/ 1224 / Muối Men Chuyên Đề

Tin Cuối Tuần: Hội dòng MTG khai mạc Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập Hot

Tin Cuối Tuần: Hội dòng MTG khai mạc Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập.

/ 1226 / Muối Men Chuyên Đề

Tin Cuối Tuần: Hội dòng MTG khai mạc Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập Hot

Tin Cuối Tuần: Hội dòng MTG khai mạc Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập.

/ 1387 / Muối Men Chuyên Đề

Tin Cuối Tuần: Đại học Georgetown đã hợp tác với trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Hot

Trường Y khoa thuộc Đại học Georgetown của Dòng Tên tại Washington DC, Hoa Kỳ,  đã hợp tác với trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn, để phát triển đào tạo và nghiên cứu về y tế tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

/ 1859 / Muối Men Chuyên Đề

Câu Chuyện Cuối Tuần: Ernest Simoni, Vị Hồng Y Máu Đào Khiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô Rơi Lệ Hot

CHỦ ĐỀ: Ernest Simoni, Vị Hồng Y Máu Đào Khiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô Rơi Lệ

/ 3254 / Muối Men Chuyên Đề

Luân Lý và Đời Sống: Bán nội tạng có tội không? Hot

Giáo phận Phú Cường - Luân Lý và Đời Sống: Bán nội tạng có tội không?
/ 2923 / Muối Men Chuyên Đề

Câu Chuyện Cuối Tuần: Thế nào là mê tín dị đoan? Hot

Giáo phận Phú Cường - Câu Chuyện Cuối Tuần: Thế nào là mê tín dị đoan?