Clock-Time

19h30 | Cầu Nguyện với Lời Chúa theo hình thức Cộng Đoàn Taizé | BIẾN ĐỔI hay BIẾN HOÁ

Xin mời tất cả anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện với LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CĐ TAIZÉ. Với chủ đề: BIẾN ĐỔI TÂM HỒN THEO KHUÔN MẪU CHÚA GIÊSU (Mt 6: 1-6.16-18). Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Thời gian: 19h30, thứ Sáu ngày 02/02/2024.

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Cầu Nguyện với Lời Chúa theo hình thức
Cộng Đoàn Taizé
BIẾN ĐỔI hay BIẾN HOÁ

Vào lúc 19h30, Ngày 02/02/2024


Xin mời tất cả anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện với LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CĐ TAIZÉ.

Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường

Thời gian: 19h30, thứ Sáu ngày 02/02/2024.

Điểm quan trọng trong buổi cầu nguyện với Lời Chúa theo hình thức của Cộng Đoàn Taizé là lắng nghe, đón nhận Lời Chúa đặc biệt qua những bài hát. Những bài hát này thường ngắn, gọn, dựa trên chủ đề Lời Chúa, được lặp đi lặp lại nhiều lần với mục đích để Lời Chúa thấm vào trong tâm hồn. Vì thế, trong giờ cầu nguyện, chúng ta có thể, ngồi, đứng và quỳ tuỳ vào tâm tinh của mỗi người.

Cầu nguyện với Lời Chúa theo hình thức cộng đoàn Taizé sẽ được tổ chức vào lúc 19h30, mỗi thứ Sáu đầu tháng, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường.