Clock-Time

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 01 | Tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH

TĨNH TÂM ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH. Ngày 01: Ý nghĩa Việc cử hành TAM NHẬT THÁNH. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

MUỐI MEN CHO ĐỜI

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2022

CHỦ ĐỀ: Tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH

Ngày 01: Ý nghĩa Việc cử hành TAM NHẬT THÁNH


Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông