Clock-Time

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 02 | THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bài học yêu thương

TĨNH TÂM MÙA CHAY ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH . Ngày 02: THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bài học yêu thương. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

MUỐI MEN CHO ĐỜI

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2022

CHỦ ĐỀ: Tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH

Ngày 02: THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bài học yêu thương


Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông