Clock-Time

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 03 | Cùng thinh lặng ngắm nhìn Thập Giá và sự chết của Chúa Giêsu

TĨNH TÂM MÙA CHAY ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH. Ngày 03: THỨ SÁU, VÀ THỨ 7 TUẦN THÁNH - Cùng thinh lặng ngắm nhìn Thập. Giá và sự chết của Chúa Giêsu. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

MUỐI MEN CHO ĐỜI

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2022

CHỦ ĐỀ: Tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH

Ngày 03: THỨ SÁU, THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Cùng thinh lặng ngắm nhìn Thập Giá và sự chết của Chúa Giêsu


Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông