Clock-Time

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo | Số 07 | Ly Thân Theo Giáo Luật

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 

Sau đây là số thứ 04, giải đáp về vấn đề:  LY THÂN THEO GIÁO LUẬT

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
GIẢI ĐÁP HÔN NHÂN CÔNG GIÁO - SỐ 07

LY THÂN THEO GIÁO LUẬT

Hướng dẫn: Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải

Email gửi thắc mắc: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

 
- Lập trường của giáo hội về vấn đề ly thân? 01:00
- Khi nào thì họ được phép ly thân? 02:42
- thế nào là tha thứ cách mặc nhiên và thế nào thì được coi như tha thứ cách suy đoán? 06:04
- Người gây ra nguyên nhân của việc ngoại tình hoặc Chính họ cũng phạm tội ngoại tình thì họ có quyền ly thân không? 07:30
- Ngoài trường hợp ngoại tình thì có còn lý lo nào được phép ly thân nữa không? 07:55
- Trường hợp nào thì dược coi là nguy hiểm phần hồn và phần xác? 09:06 - Người ly thân và ly dị phần dân sự thì họ có được xưng tội rước lễ không? 15:08