Clock-Time

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 02 – Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không?

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.

Sau đây là số thứ 02, giải đáp về vấn đề: HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO CÓ PHẢI LÀ BÍ TÍCH KHÔNG? NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO.

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
GIẢI ĐÁP HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
SỐ 02


HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO CÓ PHẢI LÀ BÍ TÍCH KHÔNG?

NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO.


Hướng dẫn: Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải

Email gửi thắc mắc: 
giaidaphonnhanconggiao@gmail.com