Clock-Time

Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 04 – Thủ tục xin kết hôn

Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống gia đình và đời sống đức tin.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.
 

Sau đây là số thứ 04, giải đáp về vấn đề:  THỦ TỤC XIN KẾT HÔN

Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
GIẢI ĐÁP HÔN NHÂN CÔNG GIÁO - SỐ 04

THỦ TỤC XIN KẾT HÔN

Hướng dẫn: Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải

Email gửi thắc mắc: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

 
Thủ tục xin kết hôn:

     - Những giấy tờ cần thiết khi kết hôn

     - Người tin lành, tin lành, chính thống, anh giáo có được kết hôn với người công giáo không?

     - Tại sao bên công giáo lại cần nộp giấy chứng nhận độc thân?

Hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm:

     - Giấy chứng nhận giáo lý hôn nhân.

     - Giấy chứng nhận rửa tội và thêm sức.

     - Giấy chứng nhận độc thân và giấy đăng ký kết hôn.

     - Viết tờ khai hôn phối.

     - Rao hôn phối.

     - Giấy miễn chuẩn khác đạo dành cho người xin chuẩn khác đạo.

     - Giấy ban đặc ân thánh phaolô. (nếu cần)

     - Giấy miễn chuẩn kết hôn hỗn hợp. (nếu cần)