Clock-Time

Kỷ niệm 50 Năm Thành Lập Đài Chân Lý Á Châu

Phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ Tịch Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội - Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Nhân Kỷ niệm 50 Năm Thành Lập Đài Chân Lý Á Châu (11.04.1969 - 11.04.2019)

PHỎNG VẤN ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC
Chủ Tịch Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,


Nhân Kỷ niệm 50 Năm Thành Lập Đài Chân Lý Á Châu
(11.04.1969 - 11.04.2019)