Clock-Time

Kỷ niệm 6 năm Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Vụ án đức hồng y Cardinal George Pell

Giáo phận Phú Cường - Câu chuyện cuối tuần:
1. Kỷ niệm 6 năm Đức Giáo Hoàng Phanxicô
2. Vụ án đức hồng y Cardinal George Pell
Kỷ niệm 6 năm Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Vụ án đức hồng y Cardinal George Pell