Clock-Time

Những điều người Công Giáo cần biết về bản án chống lại Đức Hồng Y George Pell, người Úc

Những điều người Công Giáo cần biết về bản án chống lại Đức Hồng Y George Pell, người Úc --------------- 1. Người ta tố cáo Đức Hồng Y chuyện gì? 2. Chuyện đó có thể xảy ra được không? 3. Tiến trình xét xử ngài đã diễn ra như thế nào? 4. Phản ứng của các thành viên trong giáo hội như thế nào sau vụ kết án này?
Những điều người Công Giáo cần biết về bản án chống lại Đức Hồng Y George Pell, người Úc