Clock-Time

Tin Cuối Tuần: Đại học Georgetown đã hợp tác với trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Trường Y khoa thuộc Đại học Georgetown của Dòng Tên tại Washington DC, Hoa Kỳ,  đã hợp tác với trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn, để phát triển đào tạo và nghiên cứu về y tế tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

TIN CUỐI TUẦN

ĐẠI HỌC GEORGETOWN ĐÃ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y PHẠM NGỌC THẠCH