Clock-Time

Tin Cuối Tuần: Hội dòng MTG khai mạc Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập

Tin Cuối Tuần: Hội dòng MTG khai mạc Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập.

TIN CUỐI TUẦN 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHAI MẠC NĂM THÁNH KỶ NIỆM 350 NĂM THÀNH LẬP