Clock-Time

Toạ Đàm: Xưng Tội và Chừa Tội

MUỐI MEN CHO ĐỜI - CHUYÊN ĐỀ - Toạ Đàm: Xưng Tội và Chừa Tội - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng
MUỐI MEN CHO ĐỜI - CHUYÊN ĐỀ

TỌA ĐÀM


Chủ đề: Xường Tội và Chừa Tội

 
Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng
- Giáo sư Thần học Luân lý
- Nguyên Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn