Clock-Time

Trực tiếp: Muối Men Cho Đời Chuyên Đề 2 - Thánh Ca Trong Phụng Vụ

Chuyên đề lần này nói về Thánh Ca Trong Phụng Vụ, với chuyên viên là Linh Mục Nhạc Sĩ Phêrô Trương Huy Hoàng và nhạc sĩ Antôn Đinh Tiến Linh, vào lúc 19h16, thứ năm, ngày 01 tháng 02 năm 2018, tại Nhà Chung – Tòa Giám Mục Phú Cường.
TIN GIÁO PHẬN

MUỐI MEN CHO ĐỜI CHUYÊN ĐỀ 2 - THÁNH CA TRONG PHỤNG VỤ