Clock-Time

Karaoke Nguyện Cầu Thánh Gia

Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp mầu là chuyện xưa nơi gia đình Thánh Gia. Một đời sống vẫn vui khi nghèo thương đau vẫn nụ cười khiêm nhu sống giữa đời âm thầm sống khiết trinh.
KARAOKE

NGUYỆN CẦU THÁNH GIA