Clock-Time

Karaoke Tâm Tình Xin Vâng

Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muôn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia.
KARAOKE

TÂM TÌNH XIN VÂNG