Clock-Time

MMCD 206: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B - Lm. Gioan Maria Vianey Trịnh Văn Thuần

Muối Men Cho Đời 206: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B. Ga 15: 26 - 27; 16: 12 - 15. Suy Niệm:  Lm. Gioan Maria Vianey Trịnh Văn Thuần

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 15: 26 - 27; 16: 12 - 15

LINH MỤC GIOAN MARIA VIANEY TRỊNH VĂN THUẦN